DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY
MyDAU   |   Thư viện   |   Đăng nhập
Loading
  • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

  • R.A.S TIẾP NỐI THÀNH CÔNG – GIỮ VỮNG THÀNH TÍCH

  • Hội thảo về Nhà ở xã hội và Hội thảo về khách sạn- tháng 9/2014

  • Liên kết đào tạo với Trường Đại Học Trùng Khánh

  • Cán bộ, giảng viên trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đến thăm và tặng quà Vùng Cảnh sát biển 2 tại Núi Thành - Quảng Nam và Chi cục Kiểm ngư vùng 2 tại Đà Nẵng

Thông báo
Thông tin
Số lượt truy cập: 2,542,133
Đang truy cập: 29
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.2210031 - 3210032 – 2247176 | Email: infor@dau.edu.vn
Bản quyền © 2012 thuộc Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Thiết kế: HST