DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY
MyDAU   |   Thư viện   |   Đăng nhập
Loading
  • CẢM TƯỞNG CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

  • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2015

  • GIAO LƯU DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

  • HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG TẠI TRIỂN LÃM 40 NĂM THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TP. ĐÀ NẴNG VIETBUILD 2015

  • HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG “SỨC TRẺ KIẾN TRÚC” NĂM 2015

Thông báo
Thông tin
Số lượt truy cập: 967213
Đang truy cập: 35
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.2210031 - 3210032 – 2247176 | Email: infor@dau.edu.vn
Bản quyền © 2012 thuộc Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Thiết kế: HST