DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY
MyDAU   |   Thư viện   |   Đăng nhập
Loading
  • ĐIỂM XÉT TUYỂN & ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (DỰ KIẾN) NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

  • GIẢI THƯỞNG CUỘC THI THIẾT KẾ ĐƯỜNG HOA - TẾT 2016 CỦA SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC

  • CẢM TƯỞNG CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

  • LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2015

  • GIAO LƯU DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Thông báo
Thông tin
Số lượt truy cập: 1133364
Đang truy cập: 129
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.2210031 - 2210032 – 2247176 | Email: infor@dau.edu.vn
Bản quyền © 2012 thuộc Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Thiết kế: HST