DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY
MyDAU   |   Thư viện   |   Đăng nhập
Loading
  • Chúc mừng năm mới 2015

  • “CƠ HỘI MỚI” CHO SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  • Triển lãm "Nhà ở trên nước - Khu vực sông, hồ, biển"

  • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

  • R.A.S TIẾP NỐI THÀNH CÔNG – GIỮ VỮNG THÀNH TÍCH

Thông báo
Thông tin
Số lượt truy cập: 614550
Đang truy cập: 42
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.2210031 - 3210032 – 2247176 | Email: infor@dau.edu.vn
Bản quyền © 2012 thuộc Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Thiết kế: HST