DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY
MyDAU   |   Thư viện   |   Đăng nhập
Loading
GS. Trương Tùng

   

- Chức vụ
:
Thành viên Hội đồng sáng lập - Hội đồng Quản trị
- Học vị
:
Tiến sỹ
- Học hàm
:
Giáo sư
- Chuyên ngành
:
Kiến trúc sư
- Lý lịch khoa học
:
- Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.
 
 
- Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
- Nguyên Đại sứ Nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina.

 

Số lượt truy cập: 2,717,564
Đang truy cập: 27
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.2210031 - 3210032 – 2247176 | Email: infor@dau.edu.vn
Bản quyền © 2012 thuộc Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Thiết kế: HST