DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY
MyDAU   |   Thư viện   |   Đăng nhập
Loading
Thông báo

Lịch kiểm tra lần 2 Tiếng Anh, Tin học theo chuẩn đầu ra cho sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2013
TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐÀO TẠO
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Số: 05 /2013/LKT-PĐT
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2013
 
LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC LẦN 2
Theo chuẩn đầu ra cho SV các khóa tốt nghiệp năm 2013
 
            Căn cứ thông báo số 07/2013/TB-ĐHKT ngày 27/02/2013 của Hiệu trưởng về kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh và tin học theo chuẩn đầu ra cho sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2013. Phòng Đào tạo bố trí lịch kiểm tra cụ thể như sau:
I.                   LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH
1/ Kiểm tra viết:
-                07h30 ÷ 08h15 sáng thứ tư ngày 24/04/2013 (Nghe hiểu: 142SV) – tại các phòng thi: 603, 606, 607, 608.
-                08h30÷ 9h30 sáng thứ tư ngày 24/04/2013 (Đọc hiểu: 159SV) – tại các phòng thi: 506, 603, 606, 607, 608, 611, 614.
-                09h45÷ 10h45 sáng thứ tư ngày 24/04/2013 (Viết: 353SV) – tại các phòng thi: 505, 506, 507, 603, 606, 607, 608, 609, 611, 614.
2/ Hội thoại (Mỗi SV 5 ÷ 7 phút; 4 cặp GV chấm):
-                13h30 ÷ 17h00 chiều thứ tư ngày 24/04/2013, tại các phòng thi : 605, 607, 609, 610.
II.                ­LỊCH KIỂM TRA TIN HỌC: kiểm tra viết và thực hành tại phòng máy, thời gian kiểm tra lý thuyết 30 phút, kiểm tra thực hành 90 phút.
·               Suất 1: 07h30 – 09h30 ngày 26/04/2013: Phòng 206, 208, 210 – gồm các sinh viên các ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế nội Thất và Thiết kế đồ họa.
·               Suất 2: 13h30 ÷ 15h30 – ngày 26/04/2013: Phòng 205, 206, 208, 210 – gồm sinh viên Cao đẳng các ngành Xây dựng, cầu đường và Tài chính - Ngân hàng.
·               Suất 3: 07h30 – 09h30 – Ngày 27/04/2013: Phòng 208, 210 – gồm sinh viên đại học các ngành XD dân dụng, XD cầu đường, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, QLXD, QTKD, Tài chính - Ngân hàng và sinh viên cao đẳng ngành QTKD.
·               Suất 4: 13h30 ÷ 15h30 Ngày 27/04/2013: Phòng 210 – gồm sinh viên đại học ngành Tài chính ngân hàng và sinh viên cao đẳng ngành Kế toán.
·               Sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2012 trở về trước đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra lại Tin học theo thông báo số 07/2013/TB-ĐHKT ngày 27/02/2013 của Hiệu trưởng và dự kiểm tra từ 13h30 ÷ 15h30 chiều thứ 7 ngày 27/04/2013 tại phòng 209.
Danh sách sinh viên dự kiểm tra được niêm yết tại các phòng kiểm tra.
               HIỆU TRƯỞNG                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
                         Duyệt                                                                                      (đã ký)
                        (đã ký)                                                                        
Thông báo
Số lượt truy cập: 2,715,362
Đang truy cập: 76
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.2210031 - 3210032 – 2247176 | Email: infor@dau.edu.vn
Bản quyền © 2012 thuộc Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Thiết kế: HST